1. Prelucrarea datelor cu caracter personal (Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal)

Legislația specifică (Regulamentul (UE) 2016/679  denumit și “Regulamentul general privind protecția datelor” sau “RGPD”, precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României) impun obligația operatorilor de a asigura respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, într-o modalitate cât se poate de transparentă și cu asigurarea unor garanții specifice. În acest sens am conceput prezentul document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta: TOOLSWORLD SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în cu sediul social în Str. Preciziei nr. 34B, Corp C3 Birouri, Camera 1–2, etaj 2, Sector 6, Bucuresti, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/1262/2014, cod unic de înregistrare fiscală RO32742970, (în continuare “WHT” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de e-mail data.protection@toolsworld.ro sau prin poștă sau curier la adresa Str. Preciziei nr. 34B, Corp C3 Birouri, Camera 1–2, etaj 2, Sector 6, Bucuresti – cu mentiunea: în atenția Responsabilului WHT cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm: Colectăm datele dvs. cu caracter personal constând în nume, prenume, număr de telefon, adresă de facturare, adresă de livrare, numele, prenumele, codul numeric personal (dacă este cazul), adresă e-mail, adresă site  web, număr de fax și numărul de telefon ale cumpărătorului și/sau ale persoanei care primește coletul. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării: Datele dvs. sunt prelucrate in temeiul art. 6  alin. (1) lit. a) (persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice), lit. b) (prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract), lit. c) (prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului – pentru cazurile în care este necesară raportarea sau comunicarea către autorități publice),  lit. f) (prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator constând în îndeplinirea obligațiilor reciproce rezultând din contract) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016): 1) ca urmare a acordului exprimat prin formele specifice acestui site; 2) ca urmare a acordului exprimat de dvs. prin efectuării unei comenzi din partea dvs. înregistrată pe site-ul prezent pe care o onorăm prin vânzarea bunurilor (aceasta putând presupune cumulativ sau individual înregistrarea comenzii, confirmarea, pregătirea, livrarea, transportul, încasarea prețului, etc.) acord necesar executării contractului la distanță astfel încheiat; 3) ca urmare a obligațiilor legale ce ne incumbă în calitate de profesionist.

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor în beneficiul dvs.: Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) crearea și administrarea contului în cadrul platformei de vaânzare on-line;

b) prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea, transportul, asigurarea și facturarea acestora;

c) soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

d) returnarea produselor conform prevederilor legale;

e) rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

f) asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile dvs. sau la bunurile și serviciile noastre sau ale partenerilor noștri. Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea contractului cu dvs.. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă. În anumite situații, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, urmând să dăm curs cererii dvs. dacă aceasta nu intră în contradicție cu obligațiile născute din lege sau contract.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime: Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: a) măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei de comerț electronic față de atacuri cibernetice; b) măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente; c) măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri; d) comunicări contractuale.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coțul meu” sau secțiunea  “Cont/Favorite” sau ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web și în aplicația smartphone după operaționalizarea acesteia. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– modificarea setărilor din contul de client în secțiunea “Abonările mele”;

– accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin

– contactarea noastră folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs. dacă aceasta nu intră în contradicție cu obligațiile născute din lege sau contract.

De unde provin și cui transmitem datele dvs. cu caracter personal: Datele cu caracter personal sunt obținute ca urmare a acordului exprimat de dvs. în mod direct sau prin materializarea intanției dvs. de achiziționare a produselor noastre prin intermediul site-ului web și a contractului astfel încheiat. După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari: societăților din cadrul aceluiași grup de societăți, partenerilor , furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plată/bancare, furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing, furnizorilor de servicii de cercetare de piață, societăților de asigurare, furnizorilor de servicii IT, altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre. În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem, de asemenea, divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice sau profesioniști. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia. Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale. De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal: Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal în perioada impusă de legislație pentru verificarea de către autoritățile publice a tranzacției. De asemenea, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în site-ul nostru web. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior ștergerii anumitor date solicitate și închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii. Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând în acelasi timp redundanța datelor. Pentru efectuarea plăţilor folosim metode de plată legal acceptate pe teritoriul României. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți: Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din evidențele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea informațiilor prezentate mai jos. Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi: Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind datele de contact menționate anterior. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs..

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea. Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de răspuns la solicitarea dvs.. Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate și descrierea acestora:

a) Accesul: Puteți să ne cereți: să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal; să vă punem la dispoziție o copie a acestor date; să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare;

b) Rectificarea: Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.;

c) Ștergerea datelor: Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau dați curs unui drept legal de a vă opune; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau ne revine o obligație legală în acest sens. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară: pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru executarea contractului încheiat cu dvs.; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare;

d) Restricționarea prelucrării datelor: Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs. aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare. Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: avem consimțământul dvs.; sau pentru executarea contractului încheiat cu dvs.; sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile noastre sau ale altei persoane fizice sau juridice,

e) Portabilitatea datelor: Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs. și prelucrarea se face prin mijloace automate;

f) Opoziția: Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare;

g) Luarea de decizii automate: Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă: produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.; este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit;

h) Plângeri: Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România; Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

2. Politica de utilizare cookie-uri și tehnologii similare

Despre cookie-uri

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTPS cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. Cookie-urile sunt folosite de serverele web pentru a putea diferenția utilizatorii și pentru a putea reacționa în funcție de acțiunile acestora în cadrul unei sesiuni formate din mai multe tranzacții separate. Ele au fost inventate, spre  exemplu, pentru a se putea implementa un coș de cumpărături virtual: de obicei, utilizatorul mai întâi se autentifică, apoi navighează pe site, adaugă sau elimină în voie obiecte din coș, apoi afișează conținutul coșului, cere calcularea prețului final, se hotărăște să comande sau renunță, iar la sfârșit închide sesiunea. Autentificarea utilizatorilor față de server este o altă aplicație a cookie-urilor; cu ajutorul acestora serverul reține faptul că utilizatorul s-a autentificat, și îi va permite acțiuni specifice celor autentificați. Unele site-uri folosesc cookie-urile și pentru a permite utilizatorilor să modifice felul în care afișează paginile de web, în funcție de preferințele personale, care sunt reținute și între sesiuni. Se pot modifica și reține în acest fel atât aspecte legate de funcționalitatea cât și de afișarea grafică a paginilor. Cookie-urile se folosesc și pentru a urmări activitatea unui utilizator pe un site, sau chiar pe mai multe site-uri, în cazul cookie-urilor „third party”, pentru a afla mai exact interesele lor, putând astfel să decidă care anume reclame să trimită la un anumit moment unui anumit utilizator.

Le utilizăm pentru a optimiza funcționalitatea site-ului web, a îmbunătăți experiența de navigare, a se integra cu rețele de socializare și a afișa reclame relevante pentru interesele dvs.. Click pe butonul 'Accept toate cookie-urile' pentru a accepta utilizarea modulelor cookie și a accesa direct site-ul sau apasă click pe categoriile din partea stângă pentru a-ți schimba preferințele privind modulele cookie. Puteți să vă alegeți preferințele de consimțământ și să determini modul în care doriți ca datele dvs. să fie utilizate în funcție de scopurile de mai jos. Puteți să vă stabiliți preferințele pentru dvs. independent de cele ale partenerilor terță parte. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri sau părți ale site-urilor imposibil de folosit. Dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi, cu respectarea legislației, publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare. Fiecare categorie are o descriere pentru a ști cum folosim noi și partenerii noștri datele dvs.. Apreciem acceptul dvs. și garantăm că datele dvs. sunt permanent în siguranță. Puteți să vă modificați preferințele de consimțământ oricând prin accesarea paginii ce conține Politica de confidențialitate.

Această politică se referă la cookie-urile și la tehnologiile similare folosite, după caz, în website-ul și aplicațiile operate de TOOLSWORLD, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în cu sediul social în Str. Preciziei nr. 34B, Corp C3 Birouri, Camera 1–2, etaj 2, Sector 6, Bucuresti, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/1262/2014, cod unic de înregistrare fiscală RO32742970, (în continuare “WHT” sau “noi“).

Cookie-urile sunt folosite pentru următoarele scopuri: funcționarea site-ului; analiză a comportamentului vizitatorilor site-ului; pentru publicitate.

Această politică se completează cu politica WHT cu privire la protecția datelor personale în general pe care o puteți găsi aici și cu Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului pe care le puteți găsi aici, pe care vă încurajăm să le citiți, acestea incluzând informații suplimentare utile, inclusiv cu privire la responsabilul pentru protecția datelor personale, toate scopurile prelucrărilor de date de către noi, drepturile dumneavoastră, precum și excepțiile și limitele acestora etc.

O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri: cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului; cookie-uri de analiză; cookie-uri pentru publicitate.

Cookie-urile și/sau tehnologiile similare strict necesare sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea site-ului sau în urma acțiunilor efectuate în site, după caz. Puteți seta browser-ul dumneavoastră pentru a bloca cookie-urile, însă în acest caz anumite secțiuni ale site-ului este posibil să nu funcționeze corect.

Fișiere cookie necesare

Această categorie de cookie-uri asigură funcționarea corectă a site-ului.
Modulele cookie necesare permit ca, în momentul în care navigați pe site, să puteți beneficia de toate funcționalitățile site-ului.
Puteți configura browser-ul cu care accesați site-ul pentru blocarea acestor cookie-uri, dar în acest caz este posibil ca anumite funcționalități sau secțiuni să nu mai funcționeze.

Fișiere cookie folosite

…………………………………………

Necesare pentru funcționalitățile site-ului, pentru sesiunile de vizitare și pentru controlul funcțiilor PHP din site.

Cookie-uri de performanță și analiză

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a crește performanța și a îmbunătăți funcționalitatea site-urilor noastre, dar nu sunt esențiale pentru funcționare.
Totuși, datele furnizate de aceste cookie-uri permit contorizarea vizitelor, a paginilor vizitate, a surselor de trafic și a altor statistici, statistici care ne oferă posibilitatea de a cunoaște paginile cele mai performante, secțiunile din site cele mai vizitate, sursele de trafic și să vedem cum se deplasează vizitatorii în jurul site-ului. Toate informațiile pe care le colectează aceste cookie-uri sunt agregate și, prin urmare, anonime.
În consecintă, dacă aceste cookie-uri sunt inactive, nu vom beneficia de datele contorizate pentru vizitele pe site și nu vom putea îmbunătăți performanța site-ului conform cu nevoile vizitatorilor. Totuși, fără aceste cookie-uri, anumite funcționalități pot deveni indisponibile.

Fisiere cookie folosite

…………………….

Cookie-uri de publicitate

Aceste cookie-uri permit monitorizarea traficului online generat de către utilizatori, precum și configurarea profilului vizitatorului, aceste informații putând fi utilizate ulterior în scopuri de marketing.
Fără informațiile oferite de către acest tip de cookie-uri nu se pot afișa reclamele sau anunțurile relevante în funcție de interesele vizitatorilor sau a serviciilor care să se potrivească cel mai bine cu profilul utilizatorului.

Fisiere cookie folosite

…………………………………….

Blocare cookie-uri

În cazul în care doriți sa blocați cookie-urile, unele funcționalități ale site‑ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfuncționalități sau erori în folosirea site-ului nostru. De exemplu, blocarea cookie-urilor v-ar putea împiedica să cumpărați online sau să vă autentificați în contul dumneavoastră. În cazul în care sunteți de acord cu aceste limitări și doriți să blocați cookie-urile, puteți urma instrucțiunile urmează instrucțiunile de mai jos: ……………………………………………………..

Cele mai multe browser-e sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar aveți posibilitatea să modificați setările pentru a bloca unele sau toate cookie-urile.

Alege browser-ul tău din lista de mai jos pentru a afișa instrucțiunile pe care trebuie să le parcurgeți după deschiderea browser-ului.

Link-urile de mai sus nu aparțin unor site-uri care nu ne aparțin și nu suntem responsabili de conținutul acestora.

Administrarea preferințelor cu privire la plasarea de cookie-uri

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor și/sau a tehnologiilor similare pe terminal în mod implicit. Acestea sunt stocate pe perioade descrise în tabelul de la ………………….. de mai jos. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-uri sunt trimise către terminalul său.

Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale website-ului.

De ce sunt cookie-urile și/sau tehnologiile similare importante pentru Internet?

Cookie-urile și/sau tehnologiile similare reprezintă un punct central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri sau părți ale site-urilor imposibil de folosit.

Dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi, cu respectarea legislației, publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare.

Securitate și aspecte legate de confidențialitate

În general browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

• particularizarea setărilor browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru dumneavoastră al securității utilizării cookie-urilor;

• dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta, dacă doriți, termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și a datelor personale de acces;

• dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.

Linkuri și informații suplimentare utile

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri catre site-uri care nu ne aparțin și pentru al căror conținut nu ne asumăm nicio răspundere:

__________________________